Hírek / Helyi Választási Bizottság (Acsád) 1/2015. (X.19.) határozat

Helyi Választási Bizottság (Acsád) 1/2015. (X.19.) határozat

2015.10.19.Helyi Választási Bizottság (Acsád)1/2015. (X.19.) határozata rendelkező része: Képviselő lemondása miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátum kiadása Helyi Választási Bizottság (Acsád) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 29. §. (1) bek. f pontja valamint 30. §. alapján Kovács Gábor önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum tárgyában meghozta az alábbi HATÁROZATOT Kovács Gábor lemondása folytán megüresedett helyi önkormányzati képviselői mandátumot a 2014. október 12-én megtartott választás eredménye alapján, a szavazatszám szerinti sorrendben következő Szücs Norbert (független jelölt) részére rendeli kiadni. A Helyi Választási Bizottság (Acsád) megbízza a bizottság elnökét, hogy nevében eljárva a Ve. 206. § alapján kiadja a települési önkormányzati képviselőnek a megbízólevelet. Helyi Választási Bizottság (Acsád) elrendeli a határozat Acsád Község Önkormányzata honlapján (www.acsad.hu), valamint Acsád Község Önkormányzata és a Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláin 2015. október 19. napjától a határozat jogerőre emelkedése napjáig terjedő időtartamra történő közzétételét. A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon belül a Vas Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) címzett fellebbezés lehet benyújtani Helyi Választási Bizottságnál (Acsád) (9746 Acsád, Béke u. 10.) személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben - úgy, hogy az legkésőbb 2015. október 22-én 16.00. óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogalapját.Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Acsád Község Önkormányzata - Magyar